Butlletí de Comunicacions

Durant la primera quinzena de Setembre s'informarà si ha estat o no acceptada pel Comitè Científic per ser presentada durant el congrés i el format en el qual haurà de fer-ho.