Interès Científic Sanitari

Atorgat al X Congrés Nacional i XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària el Reconeixement d'Interès Sanitari per la Direcció general de Planificació i Recerca en Salut de la Generalitat de Catalunya.