Beques Infermeria

BEQUES INFERMERIA AL X CONGRÉS i XVIII JORNADES DE LA SESP

La Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària (SESP), convoca 12 beques d'assistència al X Congrés, XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària, a celebrar a Barcelona els dies 23, 24 i 25 d'Octubre de 2014 amb les següents bases:

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS PER SOL•LICITAR LA BECA

• Ser socis/as de la SESP

• Professional d'Infermeria.

• Figurar com a autor d'un treball de recerca acceptat pel Comitè Científic del Congrés.

• No tenir finançada la inscripció al congrés per un altre mitjà (indústria farmacèutica, Junta Directiva de la SESP, uns altres).

CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES

• El Comitè Científic revisarà i puntuarà les Comunicacions presentades al Congrés i comunicarà a la Secretaria Tècnica les admeses i els resultats de les puntuacions.

• La Secretaria Tècnica amb la relació dels resultats i de les Beques sol•licitades pels Professionals d'Infermeria, comunicarà el resultat a la Junta Directiva, que donarà o no la seva conformitat a la concessió de les Beques.

• L'ordre dels Professionals d'Infermeria becats ho determinarà la puntuació de la Comunicacions que els ha atorgat el Comitè Científic, establint a l'autor/a de el treball amb més puntuació el primer d'aquesta relació i els següents per ordre decreixent en la mateixa, fins a esgotar el nombre de Beques.

• Si existís la impossibilitat d'utilitzar aquest criteri per empat en la puntuació, es tindria en compte l'antiguitat en la *SESP, tenint prioritat el/la soci/a més antic/a.

• Es pot optar a una beca per comunicació presentada, podent ser para qualsevol dels autors d'aquesta comunicació, que ho hagi sol•licitat. Només en el cas que existeixin més beques que sol•licituds es podrà optar a més d'una beca per treball.

CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

• La quantia de les beques serà destinada a cobrir les despeses d'inscripció i allotjament durant els dies oficials del Congrés.

• Amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia i transparència del procés, aquests aspectes seran gestionats directament per la Secretaria Tècnica del Congrés amb el/la becat/a.

• La resolució sobre concessió de les beques serà comunicat als beneficiaris, en un termini no inferior a 40 dies abans del començament del congrés.

• Se subratlla la importància de donar publicitat a les beques, per a general coneixement dels/as infermers/as membres de la SESP.

• No podran optar a beca aquells/as infermers/as que formin part del Comitè Organitzador i Científic del Congrés. Així mateix, tampoc els/as que formin part de la Junta Directiva de la SESP.

• La concessió de la beca podrà ser compatible amb el Premi de Recerca de la SESP.

• En cas que el/la becat/a no faci ús de la beca, aquesta quedarà declarada deserta.

SOL•LICITUD: Per sol•licitar una de les beques d'infermeria han d'enviar les seves dades personals (nom, cognoms, nombre de soci i lloc de treball) juntament amb el títol de la comunicació enviada i acceptada, a la Secretaria Tècnica (congresosbcn@ireviajes.es).

DATA LÍMIT DE SOL•LICITUD: 15 Setembre de 2014