Comitè d’Honor

President

MOLT Hble. Sr. Artur Màs i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Membres

Sra. Dª Ana Mato Adrover

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Excmo. Sr. D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Alcalde de Barcelona

HBLE. Sr. Boi Ruiz i Gracia

Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

HBLE. Sr. Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Sr. D. Ángel Yuste Castillejos

Director General de Instituciones Penitenciarias

Sr. D. Pere Soler i Campins

Director General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia de la Generalitat

Ilmo. Sr. D.Jaume Padrós

President del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona

Ilmo. Sr. D. Albert Tort Sisó

President del Col•legi Oficial d’Infermeria de Barcelona

Ilmo. Sr. D. Antonio López Burgos

President de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria

Ilma. Sra. Dª Cristina Iniesta Blasco

Delegada de Salut. Ajuntament de Barcelona