Comitè Organitzador

President

Carlos Gallego Castellví

Serveis Mèdics. Centre Penitenciari (C.P.) Quatre Camins. Barcelona

Vicepresidenta

Elisabet Turu Santigosa

Programa de Salut Penitenciaria de l’Institut Català de Salut. Barcelona

Tesoreria

Montse Escribano Ibáñez

Serveis Mèdics. C.P. Homes. Barcelona

Secretaria

Concepció Solé Carbó

Serveis Mèdics. C.P. Puig de les Basses. Figueres.

Vocals

Enrique J. Acín García

Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Madrid

Xosé Ramón Blanco Sueiro

Serveis Mèdics. C.P. Quatre Camins. Barcelona

Lluis Camí Asencio

Serveis Mèdics. C.P. Ponent. Lleida

Inmaculada Faraco Atienzar

Serveis Mèdics. C.P. Sevilla I. Sevilla

Joan Pau Golf Zaragoza

Serveis Mèdics. C.P. Quatre Camins. Barcelona

Ramón Planella Vendrell

Serveis Mèdics. C.P. Ponent. Lleida

Carmen Sánchez Afonso

Serveis Mèdics. C.P. Dones. Barcelona

Pilar Sardà Ustrell

Serveis Mèdics. C.P. Quatre Camins. Barcelona

Fabio Sternberg

Serveis Mèdics. C.P. Madrid VI, Aranjuez. Madrid

Vicens Tort Herrando

Parc Sanitari San Joan de Deu. Serveis Mèdics. C.P. Quatre Camins. Barcelona